درباره مجمع

درباره ما

.مجمع صنفی دارای اهداف زیر می باشد: - حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضا - ایجاد تسهیلات رفاهی و معیشتی جهت اعضاء و افراد زیر مجموع- به روز رسانی اطلاعات و دانش فنی و تخصصی اعضاء - انتشار نشریه تخصصی و ایجاد و مدیریت وب سایت و سامانه اطلاعاتی نشر موسیقی و آثار شنیداری - ارایه راه کارها و پیشنهادات فنی و تخصصی در باب اهداف تشکل به سازمان ها و ارگان های مرتبط - برگزاری جلسات، همایش ها، سمینارها و جشنواره ها در خصوص موضوع و اهداف تشکل شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس - بستر سازی جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی و پذیرش وظایف غیر حاکمیتی نهادهای دولتی در حوزه تولیدات شنیداری و همچنین رفع موانع اجرایی و دعاوی صنفی- فراهم نمودن شرایط استفاده اعضاء مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری از سیاست های حمایتی پیش بینی شده در قوانین کشور و برنامه و بودجه دولت. - کوشش در جهت رشد کمی و کیفی تولیدات موسیقی و شنیداری از طریق: - حفظ و گسترش ارتباط سازنده با مخاطبان موسیقی و آثار شنیداری.- خریداری محصولات اعضای مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری جهت اهدا یا فروش به مبادی شناسایی شده اعم از کتابخانه ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، بنگاه های اقتصادی، سازمان های خیریه، مراسم تجلیل از بزرگان و امثال آن. - گردآوری، تدوین و انتشار جزوات و مقالات در زمینه صنعت نشر، قوانین و مالکیت، اقتصاد نشر و امثال آن. - تشویق اعضای مجمع صنفی جهت سرمایه گذاری در تولیدات یا فعالیت های مشترک. - برگزاری جلسات رونمایی از آثار، سمینار، جلسات نقد و بررسی تولیدات و امثال آن با کمک دست اندرکاران و مخاطبان موسیقی- انتخاب آثار هنرمندان برتر و اهدای جوایز به ایشان. - تشکیل جلسات و کارگاه های آموزشی جهت آشنایی اعضاء کانون با دست آوردهای نوین صنعت نشر. - معرفی نماینده رسمی به نیابت از مجمع به مبادی و نهادهای ذی مدخل از قبیل دادسرای هنر و رسانه ،دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت امور اقتصادی دارایی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، حوزه هنری و امثال آن جهت استیناف حقوق اعضاء وهمکاری با ایشان در خصوص فعالیتهای مرتبط مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری تهران تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً مجمع صنفی آثار شنیداری نامیده می شود .

اساسنامه مجمع صنفی ناشران آثار شنیداری

بسمه تعالی اساسنامه مجمع صنفی آثار شنیداری فصل اول "کلیات و اهداف" ماده 1 : نام : مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری تهران تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً مجمع صنفی آثار شنیداری نامیده می شود . ماده 2 : محل: مرکز اصلی این مجمع صنفی شهر تهران به نشانی تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، کوچه دوم، پلاک 22 ، واحد 26 واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیئت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای استان تهران شعبه یا دفتر دایر نماید. ماده 3 : تابعیت: اعضای مجمع صنفی تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند ماده 4 : اهداف: مجمع صنفی دارای اهداف زیر می باشد: 1 - حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضا 2 - ایجاد تسهیلات رفاهی و معیشتی جهت اعضاء و افراد زیر مجموعه 3 - به روز رسانی اطلاعات و دانش فنی و تخصصی اعضاء 4 - انتشار نشریه تخصصی و ایجاد و مدیریت وب سایت و سامانه اطلاعاتی نشر موسیقی و آثار شنیداری 5 - ارایه راه کارها و پیشنهادات فنی و تخصصی در باب اهداف تشکل به سازمان ها و ارگان های مرتبط 6 - برگزاری جلسات، همایش ها، سمینارها و جشنواره ها در خصوص موضوع و اهداف تشکل شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس 7 - بستر سازی جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی و پذیرش وظایف غیر حاکمیتی نهادهای دولتی در حوزه تولیدات شنیداری و همچنین رفع موانع اجرایی و دعاوی صنفی 8 - فراهم نمودن شرایط استفاده اعضاء مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری از سیاست های حمایتی پیش بینی شده در قوانین کشور و برنامه و بودجه دولت. 9 - کوشش در جهت رشد کمی و کیفی تولیدات موسیقی و شنیداری از طریق: 1-9 - حفظ و گسترش ارتباط سازنده با مخاطبان موسیقی و آثار شنیداری. 2-9 - خریداری محصولات اعضای مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری جهت اهدا یا فروش به مبادی شناسایی شده اعم از کتابخانه ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، بنگاه های اقتصادی، سازمان های خیریه، مراسم تجلیل از بزرگان و امثال آن. 3-9 - گردآوری، تدوین و انتشار جزوات و مقالات در زمینه صنعت نشر، قوانین و مالکیت، اقتصاد نشر و امثال آن. 4-9 - تشویق اعضای مجمع صنفی جهت سرمایه گذاری در تولیدات یا فعالیت های مشترک. 5-9 - برگزاری جلسات رونمایی از آثار، سمینار، جلسات نقد و بررسی تولیدات و امثال آن با کمک دست اندرکاران و مخاطبان موسیقی 6-9 - انتخاب آثار هنرمندان برتر و اهدای جوایز به ایشان. 7-9 - تشکیل جلسات و کارگاه های آموزشی جهت آشنایی اعضاء کانون با دست آوردهای نوین صنعت نشر. 10 - معرفی نماینده رسمی به نیابت از مجمع به مبادی و نهادهای ذی مدخل از قبیل دادسرای هنر و رسانه ،دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت امور اقتصادی دارایی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، حوزه هنری و امثال آن جهت استیناف حقوق اعضاء وهمکاری با ایشان در خصوص فعالیتهای مرتبط . 5 ماده۵ کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود. شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس فصل دوم: "شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن" ماده 6 هر فرد حقیقی که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت مجمع صنفی درآید. 1 - پذیرفتن مفاد اساسنامه 2 - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 3 - نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی 4 - پرداخت حق عضویت 5 - داشتن پروانه فعالیت معتبردر حوزه مرتبط با موضوع مجمع صنفی تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد. ماده 7 : عضویت: مجمع صنفی دارای دو نوع عضو خواهد بود. 1 - اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند . 2 - اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس فصل سوم "ارکان" ماده 8 ارکان مجمع صنفی عبارتند از: الف- مجمع عمومی ب- هیئت مدیره ج- بازرس )بازرسان( الف- مجمع عمومی: ماده 9 مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری مجمع صنفی بوده و به صورت عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد. ماده ۱۰مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در تیرماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان، به تقاضا و دعوت هیئت مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود. تبصره 1 : کلیه مجامع عمومی باید با تأیید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند. تبصره 2 : در صورتی که هیئت مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرس مکلف است پس از تأیید وزارت کشور رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند. شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس ماده 11 دعوت برای شرکت در مجامع از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوت نامه کتبی و یا سایر روشهای اطلاع رسانی الکترونیک )پیامک، پست الکترونیکی و ...( صورت می پذیرد. دعوت برای تشکیل مجمع نوبت اول باید حداقل 2 هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع صورت پذیرد. ماده 12 وظایف مجمع عمومی عادی: 1 - انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس )بازرسان( 2 - استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس )بازرسان( 3 - تعیین خط مشی کلی مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری 4 - بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره 5 - تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری 6 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری ماده 13 مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده 11 این اساسنامه، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد : 1 - با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیئت مدیره یا بازرس )بازرسان( 2 - با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری تبصره 1 : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد. تبصره 2 : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس ماده 14 در صورتی که بازرس/بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتباً به رئیس هیئت مدیره اطلاع داده خواهد شد، رئیس هیئت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت 10 روز با تأیید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید. ماده 15 وظایف مجمع عمومی فوق العاده: 1 - تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه 2 - بررسی و تصویب انحلال مجمع صنفی 3 - عزل هیئت مدیره تبصره 1: عزل هیئت مدیره بنا به درخواست 3 / 1 اعضای اصلی یا بازرس/بازرسان و یا اکثریت اعضاء هیئت مدیره با هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد. تبصره 2 : در صورت تصویب عزل دسته جمعی هیئت مدیره، مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام می نمایند. ماده 16 مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود. تبصره 1 : اعضای هیئت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند . تبصره 2 : هیئت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل دفتر مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری نصب می نماید. شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس ب( هیئت مدیره ماده 17 مجمع صنفی دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. تبصره 1 : شعب مجمع صنفی با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هیئت مدیره ای مرکب از 3 نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب می شوند، اداره خواهد شد. اعضاء این هیئتها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تأسیس شعبه 10 نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود. تبصره 2 : جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق 3 نفر معتبر خواهد بود . تبصره 3 : اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات هیئت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید. تبصره 4 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود . تبصره 5 : در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتی که با ورود اعضای علی البدل تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره کامل نشود و نیز برای تکمیل اعضای علی البدل می توان با هماهنگی وزارت کشور و با انجام انتخابات میاندوره ای نسبت به ترمیم آن اقدام کرد. تبصره 6 : هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود. شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس ماده 18 مجمع عمومی، هیئت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیئت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید. ماده 19 هیئت مدیره نماینده قانونی مجمع صنفی بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد: حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابهای مجمع صنفی و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حَکَم ، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی. به طور کلی هیئت مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح مجمع صنفی در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی می باشد بنام مجمع صنفی انجام دهد. تبصره 1 : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع مجمع صنفی دارا می باشد. تبصره 2 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و خزانه دار با مهر مجمع صنفی معتبر خواهد بود. تبصره 3 : هیئت مدیره می تواند از بین خود یا اعضای مجمع صنفی یا خارج از مجمع صنفی یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد، نماینده مجمع صنفی محسوب شده و از طرف آن حق امضاء دارد. تبصره 4 : هیئت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی صنفی تشکیل دهد. تبصره 5 : آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود . شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس ج: بازرسان ماده 20 مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد. تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. تبصره 2 : اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند. ماده 21 وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است: 1 - بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی مجمع صنفی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی. 2 - مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی تهیه گزارش از عملکرد هیئت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی. 3 - ارائه گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی. تبصره: گزارش بازرس )بازرسان( باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر مجمع صنفی آماده باشد. ماده 22 کلیه اسناد و مدارک مجمع صنفی اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قد و شرط باید بوسیله هیئت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس/بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد. شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس فصل چهارم "بودجه و مواد متفرقه: ماده 23 بودجه مجمع صنفی از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می شود. ماده 24 کلیه وجوه دریافتی و هزینه های مجمع صنفی در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد. تبصره 1: کلیه دفاتر مالی مجمع صنفی در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. تبصره 2 : سال مالی مجمع صنفی منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود. تبصره 3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری مجمع صنفی در حساب مخصوصی به نام مجمع صنفی نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد. ماده 25 کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی مجمع صنفی نگهداری می شود. مکاتبات رسمی مجمع صنفی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر مجمع صنفی انجام خواهد شد . تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضاء اعضاء ذیربط خواهد رسید. ماده 26 هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیئت مدیره و بازرس )بازرسان( در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد. تبصره: محل مجمع صنفی و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود. شرکت ترانه شرقی محسن رجب پور شرکت حافظ محمود سراجی محل درج مهر کمیسیون شرکت نشرهرمس رامین صدیقی شرکت نای ونی مهدی کاشی شرکت آوا خورشید بابک چمن آرا امضاءهیات موسس ماده 27 مجمع صنفی دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد. تبصره : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان مجمع صنفی مسئولیت قانونی دارد. ماده 28 با توجه به اینکه مجمع صنفی ماهیتاً غیر تجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد. انحلال: ماده 29 در موارد زیر مجمع صنفی منحل می شود: 1 - بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده 2 - در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد. 3 - بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه ماده 30 انحلال: در صورت انحلال مجمع صنفی، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای را )حداقل سه نفر( از میان اعضاء اصلی انتخاب می نماید. این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها ارسال دارد. ماده 31 این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 31 ماده و 28 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ 23 / 4 / 94 به تصویب رسید..

42

ناشران موسیقی


تعداد اعضای فعلی مجمع ناشران آثار شنیداری
7700

آلبومهای موسیقی منتشره


تعداد آلبوم های منتشره از اعضای مجمع صنفی آثار شنیداری
85000

تک آهنگ ها


تعداد آهنگهایی که تحت حمایت مجمع صنفی ناشران آثار شنیداری قرار گرفته است
62

سالهای تجربه


اولین اتحادیه صنفی ناشران موسیقی در سال ۱۳۳۶ پایه گذاری گردیده است.
فارسی