اعضا

چگونگی عضویت در مجمع تهیه کنندگان آثار شنیداری

دارا بودن پروانه فعالیت نشر موسیقی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کپی مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه

پرداخت حق عضویت سالانه معادل پنج میلیون ریال در وجه حساب بانکه مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری

اعضای مجمع

لیست اعضای رسمی و پیوسته مجمع تهیکنندگان آثار شنیداری

با ما در تماس باشید

فارسی